Prawo zatrudnienia w biznesie

Kategoria: Uncategorised Opublikowano: piątek, 12, sierpień 2016 Super User

 

Stosunek pracy i umowy cywilnoprawne

 

Zatrudnienie w firmie, może odbywać się na różnych warunkach, wszystko zależne jest od zadania, które stawia firma przed osobą mającą ją wykonać. Z tego względu pracownicy w firmie zatrudniani są na różnych rodzajach umów. A oto najczęściej stosowane umowy oraz wynikające z nich prawa:

 

 

Umowa o pracę – jest to umowa, która powinna być zawarta w momencie kiedy pracownik zobowiązuje się osobiście wykonywać pracę w określonym przez pracodawcę czasie i miejscu. W zamian pracodawca zobowiązany jest do wypłacenia wynagrodzenie, opłacania ZUS-u pracownika, honorowania urlopów oraz zwolnień zdrowotnych.

 

Umowa zlecenia – jest to umowa cywilnoprawna, w której zleceniodawca zleca wykonanie określonej czynności prawnej lub fizycznej. Za wykonanie zlecenia należy się wynagrodzenie, jeśli praca na być bezpłatna konieczny jest stosowny zapis w umowie. W umowie zlecenia liczy się sam proces jego wykonywania, nawet jeśli nie przyniesie on oczekiwanego rezultatu – należy się wynagrodzenie. Zleceniobiorca ma obowiązek informować o przebiegu wykonywania zlecenia, a na jego koniec zdać raport. Są objęte obowiązkiem odprowadzania składek na bezpiecznie społeczne.

 

Umowa o dzieło – jest to umowa cywilnoprawna, w ramach której wykonawca zobowiązuje się do wykonania określonego dzieła, w określonym czasie. Nie ma tu znaczenia sam proces, nie ma więc również obowiązku raportowania, liczą się jedynie efekty, za które osoba/firma zobowiązana jest zapłacić określone w umowie wynagrodzenie. Od tego rodzaju umów nie ma obowiązku płacenia ZUS-u.

 

Odsłony: 3417