Umowy gospodarcze

Kategoria: Uncategorised Opublikowano: piątek, 12, sierpień 2016 Super User

Zawieranie umów w obrocie gospodarczym

 

Umowa według kodeksu cywilnego jest to porozumienie zawarte przez dwie lub więcej stron w celu ustalenia ich wzajemnych praw i obowiązków. Szczególnym rodzajem umowy, są umowy zawierane w obrocie gospodarczym, w tym przypadku obiema stronami są przedsiębiorstwa, a umowy dotyczą ich wzajemnych relacji.

 

Przygotowanie do podpisania umowy

 

Każda firma nim przystąpi do podpisania umowy powinna zbadać sytuację finansową (na ile to możliwe) oraz rynkową potencjalnego kontrahenta. Dobrze jest również zasięgnąć opinii o nim u innych firm, by przekonać się, czy jest to partner godny zaufania. Należy również zweryfikować czy osoba prowadząca działania z ramienia przyszłego kontrahenta jest uprawniona do jego reprezentowania.
 

Umowa przedwstępna

 

Jest to dobry sposób na zabezpieczenie interesów w firmy, w przypadku gdyby nie doszło do podpisania umowy właściwej. Umowa przedwstępna jest gwarancją podpisania umowy, lub co często się zdarza wielu umów związanych z określonymi działaniami. Strona, która nie wywiąże się z umowy musi naprawić szkody powstałe w wyniku uchylenia się od podpisania kontraktu.

 

Umowy w obrocie gospodarczym

 

Kodeks cywilny definiuje kilkanaście rodzajów umów zawieranych w trakcie prowadzenia biznesu, są to: umowy sprzedaży, umowy kupna, umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy o przekazanie praw autorskich, umowy o roboty budowlane, umowy dzierżawy, umowy najmu, umowy dostawy, umowy kontraktacji, umowy leasingu, umowy użyczenia, umowy pożyczki, umowy rachunku bankowego, umowy agencyjna, umowy komisu, umowy przewozu, umowy spedycji, umowy ubezpieczenia, umowy przechowania, umowy składu.

 

Odsłony: 3272